22-åring med nytt bruktbilfirma på Sandesletta - har flyttet inn i Essos gamle lokaler

Går i familiens fotspor.