Gå til sidens hovedinnhold

Ber bispedømmerådet sende saken tilbake til ny behandling i menighetsrådet: – Det er skapt en stor avstand mellom menigheten og kirken gjennom navnevalgprosessen

Dette er et brev til Biskopen og Stavanger bispedømmeråd.

Navn på ny kirke i Sola sentrum:

BREV: Vi viser til våre to tidligere henvendelser til Biskopen og dere i Stavanger Bispedømmeråd. Vi går ut fra at dere alle har mottatt våre to henvendelser/brev med vedlegg fra i vår, som er oversendt på vegne av et større antall innbyggere. Når vi nå henvender oss til dere igjen er det med bakgrunn i at vi er gjort kjent med at dere om kort tid skal behandle saken om navnevalget på den nye kirken i Sola. Med konsekvenser for navnet på nåværende Sola kirke. I den anledning ber vi om at dere sender saken tilbake til menigheten i Sola for ny behandling.

Bakgrunnen er at denne saken fortsatt skaper stor strid og konflikt i vår kommune. De sterke reaksjonene er på ingen måte stilnet. Det handler mer om at folk venter på svar. Undertegnede mottar fortsatt et større antall henvendelser fra folk som lurer på hvor saken står, og navnesaken er fortsatt samtaletema i mange sammenhenger. Opplevelse av mangel på respekt for nåværende Sola kirke og dens historie og folks sine innstendige ønsker og tilbakemeldinger i mediene, underskriftslister i stort antall, våre henvendelser, samt andre henvendelser til menigheten, bispedømmekontoret/biskopen, er dessverre en virkelighet som tydelig lever i Sola.

Våre tidligere henvendelser viser:

– De til sammen over 800 underskriftene vi har oversendt til dere, er et omfattende tall. I statistisk sammenheng kan tallet muligens multipliseres med 10 ut fra innsamlingsmetode/respons. Covid-19 situasjonen satte en stopper for ytterligere underskriftsinnsamling, og hadde fortsatt flere uker.

– Det er skapt en stor avstand mellom menigheten/Kirken gjennom navnevalgprosessen. Når den kommer like etter stridighetene vedrørende byggingen av ny kirke, gir dette en oppfatning av at menigheten vil selv vite best og ønsker ikke at andre skal ha en mening eller innflytelse.

– Det oppfattes at menigheten har kjørt en «lukket prosess». Flere aktive medlemmer av/tilhørende menigheten har kontaktet oss idet de oppfattet at det ikke var rom for annet syn internt i menigheten, og turte ikke/tør ikke stå frem med et annet syn. Noen av disse var i sin tid de første som ba undertegnede sette i gang med underskrifter, av frykt for reaksjoner dersom de selv sto åpent frem.

– Viser i tillegg til andre nevnte reaksjoner i våre tidligere henvendelser (utmeldelser fra kirken, ønsker ikke å bli begravet i Sola mm). Stridigheten er også vel dokumentert gjennom utallige medieoppslag og leserinnlegg.

– Det er også planlagt aksjon utenfor den nye kirken ved åpningen (annet formål).

Det er aldri for sent å snu, og vi oppfatter at dette er en betent og vanskelig sak for både menigheten og kommunen som sådan. Vi ber om at nåværende Sola kirke får beholde sitt historiske navn.

Vi har ikke nevnt forslag til navn for den nye kirken. Det kan finnes mange alternative gode navneforslag til den nye kirken. Vi oppfatter at det kan være vilje i menigheten for å se på navnesaken på ny dersom en slik henvendelse kommer fra bispedømmerådet/bispedømmet.

Kommentarer til denne saken