Det er mindre enn en uke til kommunedirektør Knut Underbakke og økonomisjef Sabina Leto legger frem sitt forslag til handlings- og økonomiplan for de neste fire årene. Tertialrapporten og rapporten om budsjettoppfølging som denne uken ble fremlagt formannskapet gir en pekepinn på hvor lite rom kommuneadministrasjonen ser at det er for å realisere alle investeringene som er planlagt.

I tertialrapporten er utgifter til flere prosjekt tatt ut og fremskjøvet. Flere politikere stiller spørsmål om det betyr at mange av dem blir utsatt.

– Er det slik at mange prosjekt blir utsatt nå? Er evnen og lysten lik? Vi gjorde fnoen prioriteringer, blant annet ved å fremskynde noen av dem. Nå går kommunedirektøren tilbake på dette. Et eksempel er barnehagen på Myklebust. Vi vil at det skal være barnehager der folk bor, og det er mangel på barnehageplasser på tanangerhalvøya, påpeker Ap-gruppeleder Siv-Len Strandskog.

Savner fremdrift

Kommunalsjef Rune Veenstra forteller at hans virksomhet ikke har fått til bestilling barnehagen på Myklebust.

– Den er det oppvekst som jobber med. De skal jobbe ut et behov, og jeg vet ikke hvor langt de er kommet med det. Vi har i alle fall ikke fått bestilling om denne barnehagen, sier han.

Planen er at barnehagen skal stå ferdig i 2026. Når den er ferdig har politikerne sagt at de vil vurdere behovet av å flytte driften i Risnes barnehage og Sømme barnehage til den nye barnehagen.

Også ordfører Tom Henning Slethei etterspør fremdrift på investeringene som politikerne har vedtatt.

– Det er dårlig progresjon her, og det gjelder både Røyneberg og Myklebust barnehage, samt aktivitetshuset i Tananger, bemerker han.

- Ambisjonene kan være større enn evnen

Han mener det er viktig at budsjettene blir effektuert.

– Det er veldig mye som henger. Det er politikerne som bestemmer og administrasjonen som effektuerer, men det ser vi for lite av, mener han.

Politikerne har satt av nesten 260 millioner kroner til investeringer i budsjettet for 2022, men det er foreløpig bare brukt 114 millioner kroner. Prosjektene som det ikke er brukt penger på som planlagt er blant annet omsorgsboliger, oppgradering av uteområder, prosjektering av ny barnehage på Røyneberg og Myklebust, åtte boliger med personalbase til psykisk utviklingshemmede, aktivitetshus i Tananger og nytt fritidslokale på Tjelta. Det er ulike årsaker til at pengene ikke er brukt, og det betyr ikke at prosjektene er skrinlagt. Men det kan føre til at fremdriften ikke kan holdes slik at de ikke står klare som planlagt.

Kommunedirektør Knut Underbakke sier det ikke er viljen det står på.

– Viljen er til stede for å fullføre, men det står på evnen. Jeg skjønner at dette kommer opp, og vi må sikre at det er større samsvar mellom det vi vil og det vi klarer. Ambisjonsnivået kan nok være større enn evnen til å gjennomføre, erkjenner han.