Barnehagen har fått toppscore i foreldreundersøkelsen siden 2015 - hva er det de gjør her som gir så gode resultater år etter år?

– Vi er en 30 år gammel barnehage, vi har ikke noe fancy programvare, men i personalet jobber vi veldig mye med en modell som vi har valgt å kalle samværskultur, forteller styrer Maj Brith Rygh.