Kommunen har overkapasitet på barnehageplasser, men i Tananger er det stor mangel på barnehageplasser

Av

Samlet sett har Sola nok barnehageplasser de neste ti årene, men i Tananger og Røyneberg/Sørnes/Grannes-området er det ikke nok barnehageplasser.