Kommunen sponser Kerstins videreutdanning

Av

Rundt 20 barnehagelærere i Sola har begynt på videreutdanning i småbarnspedagogikk, på Sola kommunes regning.