Nå må du legge vekk mobiltelefonen mens du henter i barnehagen

Flere av barnehagene i Gjesdal har innført mobilfri sone for å sikre at barna gis den fulle oppmerksomhet når de blir hentet og levert. I Solås barnehage har de ansatte også mobilfrie pauser.