Kan risikere å miste nesten en hel barnehageavdeling

Av

I dag er det slik at foreldre som må gjennom bommen for å levere barna i barnehagen, får bompengefritak. Slik blir det ikke med de nye bomringene som kommer til høsten.