Barne- og familiedepartementet: Ingen innvendinger mot at denne kirken får navnet Utsola kapell

Departementet viser til vedtak i Sola kirkelige fellesråd og Sola menighetsråd og har ingen innvendinger mot navnevalget.