Barn og unges kommunestyre ble avlyst i vår - nå blir det en forenklet variant slik at elevene kan få penger til trivselstiltak og utstyr

Korona-pandemien satte en stopp for det planlagte Bukis-møtet i april. Nå skal det likevel gjennomføres, men kun med én elev per skole.