Voksne tar kampen mot mobbing

Av

Barnehager, skoler og lag- og foreninger skal alle jobbe mot mobbing med Vi i Sola. De mener alle at det er viktig å engasjere foreldre i arbeidet.