Blant 130 lekeplasser som er registrert eid av Sola kommune, har kommunen ansvar for 27 av dem. 47 er lokale beboerlekeplasser og blir tatt hånd om av velforeninger, og et par har blitt omgjort til møteplasser eller nærmiljøanlegg.

Se oversikt lenger ned i saken.

51 av de 130 lekeplassene står ute av drift – og hvis man regner med de private, som den på bildet over, er det enda flere lekeplasser som gror igjen.

For dyrt å vedlikeholde

En del av lekeplassene i Sola er private. Dermed blir ikke disse vedlikeholdt av kommunen, og det er nabofeltet som eier området som har ansvar for å ta hånd om lekeplassen.

Prosjektleder i Sola kommune Helga Aareskjold Gjøse forteller at det ikke er uvanlig at en lekeplass eies privat.

– Vi ser det typisk ved store utbygginger hvor det lages flere små lekeplasser som blir byggefeltet sitt. De større lekeplassene overtar ofte kommunen, sier hun.

De 130 lekeplassene som eies av Sola kommune, er det i hovedsak kommunen som har ansvar for å vedlikeholde. Men i fjorårets vedtatte budsjett har politikerne satt av én million kroner til vedlikehold av kommunale lekeplasser.

Det er et stort tall, men det dekker kun en svært liten del av det park og gravlund i Sola kommune trenger for å kunne holde lekeplassene i fin stand.

En million kroner rekker kun til oppgradering av 1,5 lekeplasser.

Flere muligheter: – Vi trenger hjelp

Uavhengig av om lekeplassene eies av kommunen eller av et nabolag, finnes det ulike muligheter til å ruste opp en gammel og forlatt lekeplass i ditt nabofelt.

Først bør du finne ut hvem som eier lekeplassen – enten kommunen eller feltet.

Muligheter ved kommunale lekeplasser:

Det er for dyrt for kommunen å skulle drive lekeplass alene. Det er derfor politisk vedtatt en systematisering av lekeplassene som skal peke retning for prioritering og ansvar.

Kommunen eier 130 lekeplasser, men har kun ansvar for 27 av dem. Disse kalles K-lekeplass etter kommunens kategorisering.

Kommunen prioriterer sitt ansvar for K-lekeplassene over B-lekeplassene. Sistnevnte er beboerlekeplasser som i prinsippet ikke blir holdt ved like med mindre naboer i velforeninger ønsker å ta på seg arbeidet.

Alle beboerlekeplasser som i dag ikke har avtaler med kommunen vil bli lagt ned etter hvert som de forfaller og kommunen må fjerne utstyr. Når disse lekeplassene legges ned blir de C-lekeplasser, som per i dag er den største kategorien.

Uavhengig av kategoriene som deler inn de ulike kommunale lekeplassene i Sola, kan innbyggere som vil påta seg vedlikeholdsoppgaver for lekeplasser søke om midler til nærmiljøtiltak hvis de ønsker det. Det er også mulig å få tilgang til utstyr som kommunen låner ut.

– De lekeplassene som kommunen eier og som gror over er kommunens ansvar, men vi har dårlig kapasitet og klarer ikke nå over alle. Vi prioriterer å fjerne ting som kan være til fare for andre, men det er veldig flott om naboer tar et tak. Da kan de låne utstyr og det de måtte trenge hos oss. Vi trenger hjelp, sier Aareskjold Gjøse.

Selv om 51 kommunale lekeplasser nå står i dvale, har kommunen fortsatt ansvar for sikkerhet på disse områdene. Derfor har gjerne gammelt utstyr blitt fjernet, men hvis liv skal bringes tilbake må engasjementet i nabolaget på banen.

Aareskjold Gjøse forteller at de glemte lekeplassene kan få nytt liv dersom det eksisterer eller dannes en lokal velforening som sammen går inn for å ruste opp lekeplassen til en beboerlekeplass eller møteplass.

– Vi har fått mange henvendelser fra engasjerte naboer som vil gjøre noe med et ellers trist område. Det er veldig kjekt. En velforening kan søke om midler til dette gjennom kommunen og overtar da ansvaret for vedlikehold, sier Aareskjold Gjøse.

Muligheter ved private lekeplasser:

Kommunen behandler søknader fra velforeninger som søker midler til å vedlikeholde kommunale beboerlekeplasser. Noen av de mange henvendelsene Sola kommune har fått, har handlet om private lekeplasser.

De har gjerne blitt driftet av en velforening og dugnadsarbeid tidligere, men i flere gater står lekeplassene nå glemt og gror over i stillhet.

Selv om de lekeplassene som eies privat av et nabolag ikke er systematisert på samme måte som de kommunale lekeplassene, hvor beboere kan søke om å overta ansvar, få midler og lage til en fin lekeplass eller møteplass, finnes det likevel muligheter for å ruste opp de glemte private områdene.

Når lekeplassen eies privat er det opp til nabolaget å undersøke mulighetene for å søke midler, noe Aareskjold Gjøse oppfordrer naboer til å gjøre dersom lekeplassen krever opprustning.

– Jeg mener absolutt at lekeplasser er noe som bør prioriteres. Det er utrolig viktig for at store og små skal komme seg ut i aktivitet, samtidig kan det være en fin plass å møte hverandre og bli kjent med naboene, som igjen kan føre til at man får opp dugnadsånden, sier hun.

Videre tipser prosjektlederen om at man kan søke støtte fra diverse stiftelser, nærmiljømidler fra kommunen eller spillemidler.

– Kommunen hjelper til med søknad dersom det trengs, sier hun.

Det er flere støtteordninger som støtter tiltak innen kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv i Norge. Sparebankstiftelsen er en av de største ordningene.

De siste fem årene har Sparebankstiftelsen SR-Bank delt ut mer enn 10 millioner kroner til både små og store formål. Høstens søknadsrunde er avsluttet og svarene sendes ut i midten av november, men muligheten for å søke om gave på Stiftelsens nettside lyses ut to ganger i året. Ved hver utlysning blir noen av formålene prioritert.

Banksjef hos SpareBank 1 SR-Bank i Sola, Yngve Sørland forteller at det er mulig å søke Sparebankstiftelsen om støtte til opparbeidelse eller etablering av lekeplasser og aktivitetspark.

– Når søknadene vurderes blir det vektlagt om formålet kommer mange til gode. Vi kan ikke gi penger til vedlikehold av enkelte lekeplasser, men hvis opparbeidelse eller etablering av lekeplass kommer mange til gode, samtidig som det kan driftes og vedlikeholdes med egeninnsats og dugnadsånd, kan man søke, sier Sørland.

Kjenner du noen, eller bor du selv i et nabolag som driver tilhørende lekeplass på en god måte vil vi gjerne høre fra deg.