Avlyser Rott Festival: - Vi skal lage en kjempefestival neste år

Festivalsjef Bjarte Kristiansen forteller at årets familie- og musikkfestival må avlyses.