Liten vekst i flytrafikken i mai

Av

Den generelle flytrafikken ser en svak økning, men likevel peker pilen oppover ved Stavanger lufthavn Sola.