Stiller krav til Avinor

Av

Solapolitikerne ber nå Avinor vurdere å innløse båndlagte eiendommer nær flyplassen dersom eier ønsker å selge.