Krever parkeringskonkurrent på flyplassen

Av

Parkeringsplasser og jordvern ble det viktigste for politikerne da de vedtok forslaget til kommunedelplan for flyplassen.