– Når Felix har det bra, har de rundt ham det også bra, sier spesialpedagogen Ausra Lastauskaite.

Felix Staurland Solberg fra Røyneberg er 15 år gammel. Han går i 10. klasse på Sola ungdomsskole, i tillegg til Åsenhagen avlastningsbolig og barnebolig. Etter skolen går han også på Etter skoletid, som er et lavterskeltilbud for ungdom som går på ungdomsskole eller videregående skole. Han har kjent Ausra siden 2019 da han begynte på Åsenhagen der hun jobbet.

– Overgangen til ungdomsskolen kan være stor, og for Felix ble det mye å både være på ungdomsskolen, Åsenhagen og Etter skoletid; tre nye plasser å finne seg til rette på, sier hun.

Godt brukt

Sammen utviklet de «smileboken», som er blitt noe av det kjæreste Felix har. Den hjelper i hverdagen, gir ham forutsigbarhet og mestring i det daglige og er en trygghet enten han er på skolen, eller på Åsenhagen. Felix sin smilebok inspirerte Ausra til å få laget flere og trykke opp et opplag slik at også andre kan bruke den.

– Se! Jeg har klistremerker på hver dag. Når jeg samler nok får jeg premie, sier han stolt.

Han blar i en svært slitt og tykk bok med bilde av seg selv utenpå. «Felix's smilebok» heter den, og hver side er en måned med uker og dager. På hver eneste dag er det et klistremerke. De får han når han har gjort en aktivitet.

– Denne kan være hva som helst, avhengig av hvem sin smilebok det er. Det kan være å lage mat, rydde på rommet, eller lære bokstaver. Hva som helst, sier Ausra og dukker ivrig ned i boken sammen med Felix. Her er det mange minner som de begge deler.

– Det handler om livskvalitet

Hun er opprinnelig fra Litauen og bosatt i Tananger. Hun er utdannet spesialpedagog. Hun har jobbet som pedagog på skole i 25 år, som miljøterapeut i avlastning og barnebolig i 15 år, som rådgiver for veiledning skoler i Utdanningsdirektorat i tre år og som personlig veileder i enkle saker for familier og institusjoner. Ausra har videreutdanning og fordypet seg i positiv atferdsstøtte.

– Barn med utviklingshemming trenger støtte for å ha positiv utvikling med språk og kommunikasjon, sosiale ferdigheter, selvstendighet og fysisk aktivitet. Det trenges ekstra tilrettelegging av både fysisk og psykososialt miljø for å lykkes.

Positiv atferdsstøtte handler om livskvalitet der en ser det enkelte barnet, ungdommen, eller den voksne. Smileboken er en aktiv bok som både lar barnet medvirke og som gir mestring. Samtidig er den en oversikt over hver eneste dag og hva en skal gjøre. Når en har gjort aktiviteten, får en et klistremerke. Et visst antall merker gir premier.

– For både Felix og mange andre er smileboken et verktøy som gjør det lettere å lære. Den gir oversikt og forutsigbarhet. Medvirkning er veldig viktig, og det er nettopp det som denne boken er. Her er de med på å bestemme en aktivitet de skal gjøre og tar raskt ansvar for å utføre den. Det gir belønning, sier hun.

Et verktøy i hverdagen

Felix Staurland Solberg er åpenbart stolt av sin smilebok. På tampen av året er den stappfull av klistremerker som viser alt han har gjort og fått til. Over nyttår skal han gå løs på en ny bok.

– Den skal bli like full, sier han og blar fremover og bakover i den veldig slitte smileboken.

Det var denne boken som ble til et opplag på hundre splitter nye smilebøker som nå er kjøpt av flere kommuner og i omløp blant barn og unge. Ausra Lastauskaite sier hun er veldig glad for at stadig flere blir kjent med verktøyet og vil ta den i bruk. Selv hjelper hun gjerne både skoler og familier.

– Denne er et godt verktøy for mange ulike elever, og ikke bare barn og ungdom. Også voksne har ønsket den og gitt gode tilbakemeldinger, forteller pedagogen.

Belønning og trygghet

Hun mener det hele bygger på grunnleggende behov for å bli sett og få ros. Trygghet og forutsigbarhet gir kontroll.

– Det motiverer slik at man gjennomfører en aktivitet for å få ros. Men samtidig gir den også oversikt, struktur og forutsigbarhet. Vi har jo alle behov for å vite hva vi skal gjøre når vi er på jobb, eller på skolen. Det har disse elevene også. Smileboken gir denne oversikten, og ser de hva de skal gjøre, når det er skole, fri, jul, 17. mai og så videre., sier Ausra.

For Felix har smileboken gitt både trygghet og mestring enten han er på skolen, på Åsenhagen eller Etter skoletid. Boken har han med seg.

– Det har gjort det lettere for ham å lære fordi han har det bra. Når han har det bra har også dem rundt ham det bra, sier spesialpedagogen.