Skanner Tjora for fornminner

Av

Langs Tanangervegen på Tjora undersøker arkeologer jordsmonnet for fornminner før det etter hvert skal bygges transportkorridor på stedet. Til undersøkelsene har svenske arkeologer kommet helt fra Göteborg med georadar.