LESERBREV: Det skrives og sies mye i mediene om KrF og den berømte sperregrensen på 4 prosent. På landsplan har meningsmålingene siste året ikke vært udelt oppmuntrende for KrF med noen unntak, men det er valgdagen som teller. Tendensen i Rogaland er heldigvis positiv, og både i Sola og Rogaland har partiet tradisjon for å stå sterkt. Nå mobiliseres det, og målet er to på tinget fra vårt fylke.

På samme måte som Arbeiderpartiet har et spesielt forhold til fagbevegelsen, har KrF alltid hatt og bør fortsatt ha et nært forhold til kirke og «Kristen-Norge». Kirken må ikke bli et politisk redskap for noen eller noe, men det betyr ikke at den skal stille seg utenfor et aktivt samfunnsengasjement. Det er viktig å understreke at KrF ikke noen menighet, men i verdispørsmål vil en samfunnsengasjert kirke og KrF ha mange sammenfallende ønsker og synspunkt.

Ved årets stortingsvalg er KrF mer enn noen gang avhengig av at et stort antall stemmer fra den aktive kristne kirken for å komme over sperregrensen og beholde sin styrke som en betydelig politisk maktfaktor. Samtidig behøver man selvsagt ikke være kristen for å stemme KrF. Partiets verdier deles av mange og hver stemme teller like mye.

KrF er et verdiparti og et sentrumsparti. Dessverre blir partiet noen ganger litt «grått og utydelig» i stedet for lysende gult, ikke minst i regjeringssamarbeidet hvor det må inngås kompromiss. Ikke alle får øye på det KrF bidrar med og den betydning partiet har. Jeg mener Norge har en god regjering med Erna Solberg som statsminister, og KrF er en viktig del av dette. Fra en side kunne det være bra for KrF med noen år i opposisjon og blankpusse egen politikk, men likevel, i regjering kan mye utrettes.

Størrelsen på partiet vil uansett bestemme innflytelsen, og det er som sagt valgdagen som teller. Arbeiderpartiets vedtak om selvbestemt abort inntil 18 uker, for ikke å snakke om SVs vedtak om 22 uker, viser etter min mening en urovekkende utvikling i samfunnet. KrF viser igjen tydelighet på ett av partiets kjerneområder, livsrett og menneskeverd, og i det terrenget kan partiet både vinne tilbake velgere og vinne nye velgere.

KrF vil mobilisere fram mot valget, ikke minst i Rogaland. Personlig stiller jeg opp på listen for å bidra til et godt valg for partiet, med fokus på partiets verdier med menneskeverd i sentrum.

Jeg hører en del misfornøyde røster fra kristent hold, både fra konservativ og liberal side, og fra mer politisk venstreorienterte eller høyreorienterte. En skal være forsiktig med å plassere hverandre i disse «båsene», men jeg håper at det på tross av uenigheter blir en verdimobilisering for KrF ved dette valget. Jeg er heller ikke nødvendigvis fornøyd med alt i KrFs program eller politikk til enhver tid, og kan av og til savne mer tydelighet, men det finnes ikke et politisk parti skreddersydd for hver og en av oss. Jeg ønsker at samfunnet fortsatt skal bygges på den kristne tros – og kulturarv som har vært en avgjørende byggestein i utviklingen av vårt velferdssamfunn. I dette bildet betyr et kraftfullt KrF mye. Hvis partiet skulle forsvinne fra vårt storting og bli svekket som politisk kraft i Norge, vil det etter min mening være et tap for landet. Jeg tror på en bred verdimobilisering for KrF fram mot stortingsvalget, og håper på et resultat godt over sperregrensen.