Spent på et nytt år

Av

Arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten vil også neste år være det vi må fokusere mest på.