– Vi har valgt å gjøre det litt annerledes i år, og vi har derfor invitert alle lag og foreninger lokalt her i Tananger, sier rektor Tor Egil Gryte.

De eneste som kommer «langveis» fra er Sola svømmeklubb, men klubben har også mange tanangerbuer blant sine medlemmer og er en viktig tilbyder av svømmeundervisning. Lørdag formiddag er uteområdet til skolen full av elever med sine foreldre og mange besteforeldre. Skolens åpne dag har lang tradisjon, men den foregår vanligvis innendørs.

De siste to årene har korona satt en stopper for den store samlingen, men i år gjenopptas tradisjonen, men nå ute. Det er lagt opp til en rekke aktiviteter, sporleker og annet som engasjerer store og små. Foran hovedinngangen til skolen er det satt opp kafé som foreldre har forsynt med et imponerende antall kaker og bakst.

Vrimler i skolegården

I skolegården har en rekke lag og foreninger satt i gang aktiviteter. Havørn stiller med både fotball, håndball, gym og turn, friidrett og innebandy. Her får både unge og eldre prøve seg meg med ball, kølle, på turnmatten, eller med friidrett. Tananger menighet er til stede, det samme er Tananger skolekorps og sjøspeiderne som har satt opp telt og viser frem speideraktiviteter. For lagene og foreningene som er her er det en god anledning til å rekruttere flere medlemmer.

Skolen og fritidssenteret har også satt opp egne aktiviteter

– Det er noe å gjøre overalt rundt i hele uteområdet og rundt hele skolen. Det er veldig kjekt å se at det vrimler her, synes rektor.