Antall brukere med rus og psykiske helseproblemer i Sola har økt med 98,7 prosent siden 2013

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er nå 157 brukere som mottar kommunale tjenester fordi de sliter med rus og psykiske helseproblemer. En økende andel har store utfordringer og det bekymrer rådmannen.