– Ønsker mer sirkulasjon i sentrum

Av

Næringslivet i Sola sentrum stiller seg generelt positive til at det på nyåret innføres avgiftsbelagt parkering. Håpet er at mer ordnede former på parkeringen skal gi økt sirkulasjon av besøkende til sentrumsområdet.