Hun blir ny lufthavndirektør

Av

Anette Sigmundstad tar over etter Leif Anker Lorentzen som lufthavnsjef. Hun trer inn i stillingen 1. mars.