FHI anbefaler nå alle med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av Covid-19 om å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine. Disse kommer i tillegg til anbefalingen om at alle personer over 65 år bør ta en oppfriskningsdose.

Sola kommune fortsetter å legge ut timer til fellesvaksinering på Soltun Sykehjem. Boots apotek Sola vaksinerer hver onsdag etter timebestilling. Noen legesenter i Sola kommune tilbyr også vaksinering til dem som ikke kan møte på fellesvaksinering.

Kommunen har mottatt og tilbyr den oppdaterte vaksinen fra Pfizer, kalt Comirnaty BA1. Denne vaksinen retter seg mot omicron BA.1 viruset i tillegg til å beskytte mot den opprinnelige virusvarianten.

Du bestiller vaksinetime til fellesvaksinering på Soltun sykehjem via https://timebestilling.remin.no/sola, på mail [email protected], på telefon 51 65 33 00 eller via Boots apotek Sola sin: Helseboka eller aoptekets telefon 51 64 72 50. Kommunen vil sette opp flere dager til fellesvaksinering etter behov.

Disse anbefales oppfriskningsdose:

Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av Covid-19. Dette gjelder:

 • organtransplanterte

 • alvorlig og moderat immunsvikt

 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS og cerebral parese)

 • Downs syndrom

 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

 • demenskronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste åretfedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

 • hjerneslag

 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

FHI anbefaler også oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Dette gjelder:

 • Organtransplantasjon (for eksempel hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (for eksempel leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (for eksempel cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Du må ha med en erklæring som sier at du tilhører en av disse gruppene, hvis dette ikke er selvforklarende. Erklæring kan være legebekreftelse/resepter/medisiner etc.