«Det ubeskrivelige har hendt meg å min familie, Mi Amalie, bare 13 år, valgte bort livet i en desperasjon og nød som ingen kan fatte! ingen skal måtte oppleve sorgen vi har i ukene, månedene, årene som kommer, håper mange har mulighet til å støtte denne innsamlingen. håpet er att noen får den hjelpen dem trenger».

Slik innledet Ingvald Søiland et innlegg på Facebook der han opprettet en innsamlingsaksjon for Mental Helse Ungdom, to dager etter at datteren døde.

– Jeg ønsker at andre unge skal vite at det finnes hjelp å få, at døden ikke trenger føles som eneste utvei, sier han.

Lions inviterer til veldedighetsarrangement

Datteren Amalie Goa Søiland døde 22. mars i fjor, og siden har faren engasjert seg sterkt i Mental Helse Ungdom og jobben de gjør for å hjelpe unge.

– Denne saken har blitt så viktig for meg, ikke bare på grunn av vårt tap av Amalie, men også fordi jeg ser ungdom som sliter, jeg ser dem hver dag. jeg ser ungdom med dype arr, jeg ser ungdom som sliter sosialt – som ikke føler dem passer inn noen plass, jeg ser arr, jeg ser frustrasjon og tårer. Alle disse påminnelsene om at livet er knallhardt for noen er så utrolig vonde, sier han.

Hva er Mental Helse Ungdom?

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. Ingen skal ha det så vanskelige at døden blir eneste utvei.

Dette vil de gjøre ved å øke åpenhet om psykisk helse, forebygge psykiske plager og bedre det psykiske helsetilbudet. Organisasjonen bygger på verdiene mot, åpenhet og likeverd.

Mental Helse Ungdom er en organisasjon for dem som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse. Gjennom sine lokallag tilrettelegger de for aktiviteter, forebygging, nettverksbygging og politisk arbeid.

Lions Tananger har tidligere gitt 10.000 kroner til Amalie sin innsamlingsaksjon, og nå vil foreningen gjøre mer. 18. februar inviterer de til damekveld på Hummeren Hotel.

– Lions samler inn penger som vi gir til gode formål. Vi har lenge ønsket et arrangement som samler damer, og da valgte vi dette formålet. Det håper vi vil motiverer mange til å komme for å støtte Mental Helse Ungdom i deres viktige arbeid, sier Helge Figved.

Rita Eriksen, bobler og stand up

På programmet står det mye som burde vekke interesse: Konsert med Rita Eriksen, stand up med Harald E. Ellingsen og moteshow, blant annet.

– Det blir yoga, negler, blomster, hår, tapas og bobler. Vi håper vi kan friste damer til å komme. Alle inntektene går til Mental Helse Ungdom. Vi skal ikke ha noe for dette. Hotellet lar oss bruke lokalene gratis, og komiker Ellingsen stiller gratis. Dette er enormt kjekt, sier Tormod Tørresdal, president i Lions Tananger.

De legger også opp til en utlodning der en kan vinne premier. Også disse inntektene går til formålet.

– Da vi luftet ideen for det lokale næringslivet var det ja fra den ene etter den andre, sier Tørresdal.

Hva er Lions?

Lions Clubs International er en frivillig, verdensomspennende humanitær organisasjon som har vært «til tjeneste» i over 100 år.

Medlemmene i norske Lionsklubber samler inn penger året rundt for å finansiere arbeidet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og de er opptatt av at pengene skal nå helt frem til de som trenger hjelp. Alle innsamlede midler går til hjelpeaktiviteter, mens drift av organisasjonen finansieres gjennom medlemskontingent. Mesteparten av de innsamlede midler går tilbake til klubbens lokalsamfunn.

I 2022 hadde Lions Club Tananger 30 års jubileum som hovedarrangør av Tanangerdagene. Lions sitt mål er å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hoveddelen av deres engasjement skjer i nærmiljøet.

Lions ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og de satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter.

Klubben startet sin virksomhet den 20. januar 1987. De har møte 2. mandag i måneden, utenom sommerferien i juli og august.

Lions mål er:

  • Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer
  • Å fremme en god borgerånd
  • Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød
  • Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse
  • Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse
  • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål
  • Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

Amalies far sier han setter stor pris på Lions sitt initiativ.

– Det betyr alt at lokalsamfunnet engasjerer seg og synliggjør Mental Helse Ungdom. Alt Amalie sitt navn kan brukes til for å hjelpe andre er bare positivt, sier Ingvald Søiland.

– Betyr enormt mye for oss

Innsamlingsaksjonen som han satte i gang etter datterens død i mars i fjor har så langt gitt over 300.000 kroner. Innsamlingsleder i Mental Helse Ungdom, Line Toft, sier til Solabladet at gaver som dette er avgjørende for at de skal kunne gjøre jobben sin.

– Vår jobb er primært forebyggende gjennom en rekke prosjekt, men også ved å ha lokale møtesteder der folk kan treffes, men vi har også hjelpetjenester. Det er for eksempel en chat-funksjon som veldig mange benytter seg av, sier hun.

Hun forteller at selvmordstanker blant unge er noe de frivillige som besvarer chattefunksjonen må håndtere daglig. Hun sier de får veldig mange henvendelser, og hver dag er selvmord et av tema som går igjen.

– Det er viktig å skille mellom selvmordstanker og selvmordsplaner. Her gjør våre frivillige en viktig jobb med å vurdere alvorlighetsgrad og hvorvidt de skal varsle nødetater, eller ikke, sier hun.

Hjelpechatten ble opprettet i 2020 og har besvart mange tusen henvendelser fra unge i hele landet. Noen av dem er svært unge, gjerne i barneskolealder.

Ifølge Mental Helse Ungdom er tematikken som kommer inn på chatten ofte alvorlig, med selvmordsplaner eller vold i nære relasjoner for å nevne noe. De fem hyppigste temaene som kommer inn i chatten er depresjon, selvmordstanker, angst, kjærlighet og ensomhet, og ofte er det flere ting som kommer opp i én og samme samtale.