IKM Alliansen, som består av selskapene IKM Consultants, Techconsult, PDS Consult og Blu Electro, er tildelt rammeavtale med Aibel AS. Rammekontrakten har en varighet på opptil åtte år inkludert opsjoner og omfatter ingeniørfag, prosjektadministrative fag og Data/IT.

– Aibel er allerede en stor og viktig kunde for oss, og vi er takknemlig for at de nå velger våre selskap som leverandører i en så stor og langsiktig avtale, sier administrerende direktør i IKM Consultants, Einar Refsnes.

Han påpeker at avtalen åpner for en større satsing innenfor bærekraft.

– Aibel er et fremtidsrettet selskap med stort fokus på bærekraft og grønn energi, og avtalen åpner for en enda større satsing hos oss også innen dette området. De fire selskapene som samarbeider her utgjør en sterk allianse som skal bidra inn mot Aibel sin videre vekst, mener han.

En tillitserklæring

Ronny Meyer, daglig leder i Techconsult AS, sier han ser på avtalen som en tillitserklæring.

– Vi ser på avtalen som en tillitserklæring, og det gir alliansen stor motivasjon og nye muligheter i de kommende år. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse i eksisterende og kommende prosjekter.

– Avtalen gir alliansen verdifull stabilitet og tilgang på nye oppdrag og prosjekter i mange år fremover. Dette har naturligvis også stor betydning for våre ansatte tilføyer Morten Langeland som er daglig leder for PDS Consult.

Flere ansatte

Terje Egeland, som leder Blu Electro, er spesielt opptatt av å levere høy kvalitet innenfor fagområdene elektro og automasjon som det er stort behov for i markedet, og ser med denne avtalen mulighetene for ytterligere vekst.

Selskapene har i flere år samarbeidet gjennom rammeavtaler, og har også i dag rammeavtale med Aibel AS innen konsulenttjenester. Alliansen hadde i 2021 en samlet årlig omsetning på cirka 800 millioner kroner, og sysselsetter i dag cirka 750 konsulenter fra 30 ulike nasjoner innen ingeniørtjenester og prosjektadministrative fagområder. Alliansen regner med at avtalen medfører en betydelig økning i antall ansatte.