Ådne skryter av tilbudet med dagrehabilitering for funksjonsnedsatte under 67 år. Nå kan bli kuttet: - Det burde bli et permanent tilbud, fordi det er billigere for kommunen enn å ha oss på sykehjem

- Vi vil tvert i mot styrke dette tilbudet fordi det er så viktig, sier KrF-leder Arnfinn Clementsen.