69 Sola-bedrifter har så langt fått kontantstøtte fra staten etter inntektstap på grunn av Korona-viruset

Så langt er det 69 bedrifter i Sola som har fått kontantstøtte fra staten.