450 boliger skal bygges på Sandesletta - slik vil det påvirke trafikken

Spesielt Sandesletta vil få mer trafikk når det nye boligområdet er utbygd.