31 personer søker om lærerstillinger ved Haga skole. Her er søkerlisten

24 kvinner og sju menn står på den offisielle søkerlisten over lærerstillinger ved Haga skole.