29 personer søker vikarstilling som lærer på Grannes skole

22 kvinner og sju menn har søkt stillingen som lærer på 1. -4. trinn ved Grannes skole.