Musikk ved Geir Munthe-Kaas, orgel, og Arfon Owen, flygelhorn. Andakt ved sokneprest Morten Sandland. Video og regi ved Bjørn Hovland.