En liten presisering før vi går over til smittetallene:

Tidligere innebar testregimet at en større andel av befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter positiv svarresultat på selvtest. Omleggingen av testregimet påvirker antallet registrerte tilfeller. Ukentlige og daglige tall er dermed ikke sammenliknbare med tidligere perioder, selv om det gir en pekepinn på smitten i samfunnet.

Smitte fordelt på aldersgrupper:

0 - 6: 12

7 - 12: 17

13 - 18: 19

19 - 29: 15

30 - 39: 24

40 - 49: 19

50 - 59: 12

60 - 69: 3

70 - 79: 1

Ved siste oppdatering fra Stavanger universitetssjukehus er 14 personer innlagt. Fire av disse mottar respiratorbehandling. Dette gjelder to pasienter i aldersgruppe 50-59 år, én pasient i aldersgruppe 60-69 år og én pasient i aldersgruppe 70-79 år.

Totalt var det 21.804 koronatilfeller i Norge de siste 24 timene.